Nieuw

In Actie ontwikkelt en verzorgt trainingen en leermiddelen voor onderwijsinstellingen en bedrijven van begin tot eind. Met een professionele aanpak en onderwijservaring ondersteunt In Actie bij onderwijsvernieuwingen, organisatieveranderingen en professionalisering.

Of het nu gaat om het schrijven van een lesbrief, het ontwikkelen van een leerlijn, het uitzetten van leermiddelenbeleid, de digitalisering van uw onderwijs of het verzorgen van een training; wij komen In Actie