Praktisch en actief

In Actie! richt zich op het vergroten en verbreden van kennis en vaardigheden van docenten in het VO, MBO en HBO. In Actie ontwikkelt en verzorgt trainingen voor docententeams die te maken krijgen met kleine en grote vernieuwingen binnen het onderwijs. In Actie ondersteunt teams bij de implementatie van leerplatforms, toetsapplicaties of (digitale) leermiddelen. We ondersteunen bij het ontwikkelen van eigen leerlijnen en vernieuwende onderwijsprogramma’s.

Hiervoor organiseren wij trainingen voor onderwijsteams en vakgroepen; of het nu gaat om het gehele team of enkele docenten die een professionaliseringsslag willen maken. Altijd direct toepasbaar in de praktijk, up-to-date, prikkelend en verfrissend!

De trainingen vinden plaats binnen de eigen school of eventueel regelen we in overleg een unieke locatie op enige afstand. 

Werken vanuit leerdoelen

Natuurlijk heeft elke les of lessenserie één of meerdere leerdoelen. Maar hoe bepaal je die doelen en welke keuzes maken jij en je leerlingen? Door te denken en te werken vanuit leerdoelen maak je bewuste keuzes over wat leerlingen leren, hoe en waarmee en schep je ruimte om eigen keuzes te maken.

In de startworkshop of het traject ‘Werken vanuit leerdoelen’ ga je na een introductie praktisch aan de slag met een leerlijn voor één of enkele leerjaren.

De docent als coach

Onderwijs is aan verandering onderhevig en daarmee de verschillende rollen van een docent. Het leerproces wordt uitdagender en spannender en leerlingen zijn meer gemotiveerd met een beter resultaat tot gevolg. De docent als coach enthousiasmeert en versterkt de motivatie van de leerling tijdens en na de lessen. Een coach stimuleert de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en stuurt bij waar nodig.

Wil je meer inzicht in hoe je met leerlingen, ouders en collega’s communiceert en wil je handvatten om de communicatie te verbeteren? Wil je je eigen leer- en motivatiestrategieën achterhalen en weten hoe je de strategieën van jezelf en leerlingen optimaal kunt benutten? Ben je geïnteresseerd in hoe je door passend taalgebruik leerlingen in een groep kunt motiveren? Of ben je juist geïnteresseerd in hoe je een leerling individueel kunt begeleiden?

Spreekt één of spreken meerdere van deze vragen je aan, neem dan contact met ons op voor een training op maat.

Toetsen en afsluitende activiteiten

Hoe laat je een toets of een afsluitende activiteit aansluiten op de leerdoelen? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich goed kunnen voorbereiden? Hoe bouw je een toets op en hoe maak je een passend beoordelingsschema of rubric?

Differentiëren en keuzes voor leerlingen

Differentiëren en meer maatwerk bieden voor leerlingen kan op vele manieren. Differentieer je de leerdoelen, in je didactische aanpak of in je leermaterialen? En welke keuzes geef je leerlingen en in welke mate? Geef je keuzes in wat ze willen leren, hoe ze dit willen aanpakken of waarmee ze dit gaan doen? En wanneer? Hoe pak je dit aan in de praktijk?

”Waar men moet leren doen, leert men door te doen”

Aristoteles, 39 v.C.-322 v.C.