Natuurlijk heeft elke les of lessenserie één of meerdere leerdoelen. Maar hoe bepaal je die doelen en welke keuzes maken jij en je leerlingen? Door te denken en te werken vanuit leerdoelen maak je bewuste keuzes over wat leerlingen leren, hoe en waarmee en schep je ruimte om eigen keuzes te maken.

Wanneer je werkt vanuit leerdoelen is niet een methode het startpunt van je onderwijs, maar leerdoelen die zijn geselecteerd, geformuleerd en aangevuld en zo passen bij jou, je leerlingen, de school en natuurlijk ook de vastgestelde eisen. Wanneer de leerdoelen duidelijk zijn, kun je heel heldere stappen zetten op weg naar de inzet van digitaal en papieren leermateriaal en verschillende vormen van differentiatie.

Het biedt daarnaast een mogelijkheid om zelfregie van zowel docenten als leerlingen handen en voeten te geven. Wil je meer inzicht in de opbouw van een vak of module? Wil je leerlingen doelgericht laten leren? Ga je vakoverstijgend werken, wil je meer aandacht besteden aan vaardigheden of wil je leerlingen eigen leerdoelen laten formuleren? Neem dan deel aan deze training.

Startworkshop (3 uur)

In de startworkshop ‘Werken vanuit leerdoelen’ ga je na een introductie praktisch aan de slag met een leerlijn voor één jaar. Hiervoor is een digitaal format beschikbaar, die je naar wens kunt aanvullen of aanpassen. Daarnaast ontvang je een stappenplan waarmee je ook de volgende stappen kunt zetten.

Na afloop kun je:

  • leerdoelen voor leerlingen formuleren;
  • een les of lessenserie ontwerpen op basis van leerdoelen;
  • bijpassende leermaterialen kiezen bij deze les of lessenserie;
  • vertellen welke vervolgstappen je gaat zetten om te werken vanuit leerdoelen.

Doelgroep: docenten in het VO en MBO

Vooropleiding: 1e of 2e graads-docentenopleiding

Studiebelasting: 3,5 uur (workshop en uitwerken opdracht)

De benodigde materialen (o.a stappenplan en werkwoordenlijst) ontvang je tijdens de workshop.

Wil je individueel aan de slag? In Actie! organiseert ook losse workshops op een centrale plek in Nederland in samenwerking met DeNieuweCampus.

Traject werken vanuit leerdoelen (3-5 dagdelen)

In 3 tot 5 dagdelen nemen we jou en je collega’s mee om de vragen Wat, Hoe en Waarmee te beantwoorden om samen te komen tot een eigen onderwijsprogramma op basis van leerdoelen. Na een bijeenkomst met het gehele team, volgen jullie een gedifferentieerd programma met mini-workshops en het uitwisselen van good practices. Daarnaast ontvang je vakgroepbegeleiding zodat jullie een gezamenlijke visie op het vak of leergebied vormen en samen komen tot een leerdoelenlijst. Het gehele traject is op maat en in samenspraak met de werkgroep.

Na afloop kun je:

  • leerdoelen voor leerlingen formuleren;
  • een onderwijsprogramma ontwerpen op basis van leerdoelen;
  • bijpassende leermaterialen en leerplatform kiezen bij het onderwijsprogramma;
  • vertellen hoe je werkt met leerdoelen in jouw onderwijs.

Doelgroep: docententeams, vakgroepen en/of werkgroepen die samen aan de slag willen gaan om te werken vanuit leerdoelen

Vooropleiding: 1e of 2e graads-docentenopleiding

Studiebelasting: 3,5 uur (startworkshop en uitwerken opdracht), 4 uur (uitwerken leerdoelenlijst in de vakgroep), vakgroepbegeleiding (4 uur), optioneel mini-workshops en begeleid werken (4-8 uur), eindpresentaties (4 uur).

De benodigde materialen (o.a stappenplan, format leerdoelenlijst en werkwoordenlijst) ontvang je tijdens de workshop.