Duidelijk en op maat

In Actie ontwikkelt les- en opleidingsmateriaal met name gericht op de exacte vakken voor VO, MBO (BOL en BBL) en educatieve uitgeverijen. Wij schrijven lesbrieven, ontwikkelen materiaal voor projectweken en ontwikkelen geheel nieuwe (digitale) leermiddelen.

Wanneer docenten of werknemers zelf (competentie gericht) lesmateriaal ontwikkelen, helpt In Actie u op weg bij het maken van een duidelijk raamwerk, het projectmanagement en/of de eindredactie.  

Wie veel vraagt zal veel leren en onthouden.

Francis Bacon, 1561-1626